RC EVOLUTION - 遙控工房 - 香港RC遙控車討論區

 找回密碼
 新玩家註冊
搜索
查看: 11522|回復: 110
收起左側

RCF Round 19 2014-4-6報名區

[複製鏈接]
joelo 發表於 2014-2-11 02:58:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

遊客登錄

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?新玩家註冊

x
本帖最後由 joelo 於 2014-4-5 18:17 編輯

    RCF ROUND 19 2014-3-30 ACO-ATarck!              本回合項目有RCF首場MOD-Touring賽事!!!


     1/10MOD Touring Car Race=無限房車賽
    1/10  Super -FF = 超級前驅房車賽.
    1/10- LM-P1Racing = 後驅平路跑車賽.
    1/10-STREET-KING= 街車王挑戰賽.
   
1/10-F-1 2014 =
一級方程式2014
  
                                            各項賽例請到RCEVO內的RCF專頁查看.
                            報名可在RC KWS/rcevo網上登記                         
                          1:項目 ,  2:姓名 , 3:個人車身篇号, 4 :AMB-NO
                                                                           報名Thanks!!  
                                 


                            由於本星期日可能有雨可能要改期  ,各車手請留意天氣預報!!
                                     @本會星期六,下午17,00消息!


       因天雨影響明天Round19賽事日要改期舉行!日期明天公佈!
                      不便之處,敬請願諒,
謝各位支持

ROUND19比賽日,更改日期到4月6日星期日舉行!
如未能參與或新報參加朋友請留言,多謝各位

  由於4月4日天文台預報4月6日可能又有雨 ?賽事是否再度改期?  
                 請大家留意4月5日下午18:00公佈
                          RCF Round19明天照常舉行!入塲時間08:00。自由試車,10:00初賽   !請各參賽朋友預備明天見。                        
  報名區:更新2014-4-1
MODIFY -TOURING [email protected] tire-set 24mm


               155 Kevin ?                                                2401809
                  180 Samuel  Chiu                                      2801023
                     7 James p  ?                                           7380932


                  42  Opel Chiu                                            3584026
                   72  Eden 伊騰-jp                                      2467580
                 183  franky au yueng                                6440046
                   62  歐泰辰-TW ?                                       3609130
                168  Simon yeung  ?                                   4128228                  
                 129 Eddy                                                    7860515
                 123 宗C                                                      3793286  
                 128 ming                                                 ?
                  69 chow ho ming  ?                                    ?
                 151 Sing Lam                                             9909334
                  66 Kit Lam                                                9575034
                 203 家豪                                                     9838832
                   99 Wah Kei                                              7024296
                   14 O Pig ?                                                  3976188
                   20 S G Lung                                              8440722
                   39 LAP                                                     3668483
                   33 Patrick Poon                                       2399388
                   91 Terry Wong                                         9398279
                 230  Li Ka Hei                                             ?
                  15 Michael Yeung                                     3033250
                240 盡飛?                                                    2817764
          
                                             


nEO_IMG_R19_outline 2-01.jpg
 樓主| joelo 發表於 2014-2-19 14:55:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joelo 於 2014-4-5 03:19 編輯

                             

                  

               
     
                   Super -FF 13.5 t [email protected] Powers 36Tire-set24mm         

                   54 Danboy                                           6212521
                      70 Leung                                           3428230
                      19 NTK                                              7321500
                    156 Ivan.                                            4146693
                      67 tall man                                       7760668

                    166 yin                                                ?
                    105 Shek Yan                                    5450068
                     42  Opel Chiu                                     3566052
                     78  Dennis                                         9808060
                   183  Franky auyueng                          3640656
                   126  Ray ray                                       1878009
               164   kenny                                               6377696
                   110 電腦仔?                                          8888883
                   177  傑                                                3726234

                    18  Eric Leung ?                                   9488529

                 45 [email protected] Cho                                      6030226
                 24 [email protected]                                 3038213           
                  115  Simon NG                                     3697338

                  226  強?                                                2268897
                  113. Man For ?                                       8158732
                  121 Barry                                             7384517

                  205 Mango                                           5970618                    
                  163 Jacky Lam                                      9616215
                88 Max Ma                                             6175883               
               125 Top Man                                           5855831
                52 Car Ken                                             7645793
            51 William Sham                                        2233134
               32 Lung 1                                                8678058
               61 S Ray                                                  ?
             7 James P                                                 6998093               
             12 威威                                                      5750013            
             95 Cole                                                       3069527

              6 Kit                                                         9133218
            195 Nick  ?                                                    ?                  Street king 17.5 [email protected] Tire-set 24mm                              

             110 电腦仔?                                           8888883
                203 家豪                                             ?   
                 19  NTK                                              2180647                     
                133 Keith ?                                          4366534                       
                 69  chow ho ming                             ?   
                 25  Alex chan                                   3222228

                 67  tall man                                      8120411
            113.  Man For?                                      3581420
              52 Car Ken                                          7493031
              51 William   Sham                                2233134

              105 Shek Yan                                    1904038
                 42  OPEL CHIU                                  3566052
                 41  Bono                                          4166177  
                 49   AR.章                                        4002612
              70  Leung                                            4025670
                18   Eric Leung ?                                 3331494

             13   george                                           7163833
                24  [email protected]                             6267362

            107  Wai Shun                                        6050141
              121  Barry                                           8805163
                17  timmy?                                          ?
             122  BOSS                                             3537878

             163 Jacky Lam                                      1980914
             220  Jack                                               6784671

            208   Patrick?                                         5332291
            201   子健?                                             ?
            210   EC ?                                               9291577
            109 Ah 肥                                               ?   
            105 Shek Yan                                         ?         
            240 盡飛 ?                                               9371035
               1 Miss Chan chan                                ?

                    F-1 2014 21.5t [email protected] Tire                       133  Keith ?                                       4957415
                          7  James-p                                     3548897
                      156   Ivan.                                          4146693
                     175   Lucas                                          2002828
                     142   John                                           ?
                       76   Fei                                              553303
                       73   Alan Chaw                                 6941212
                     163  Jacky Lam                                   7445356
                     103  Fuwing                                        6090353
                     223  Vincent Lau                                9639403
                      60 細豐                                             7579868
                   188 Ryan-volker                                  ?

                  LM-1 P1 Race  13.5t +SCR
   
                      61 s-Ray                                          ?
                     123  宗c                                             3793286                      
                      38  Nelson                                        3838383
                    142 John                                            ?
                     17 Timmy                                           8128566

                     166  Yin                                               ?
                   229  LOLOsam                                      7115997
                     141   KEN                                            ?

                      97   Chi Pong                                     ?
                       7  James P                                        6866543


417v5 發表於 2014-2-19 15:18:25 | 顯示全部樓層
MODIFY TOURING CAR
Car No. 155
AMB 2401809
Kevin
 樓主| joelo 發表於 2014-2-19 15:33:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joelo 於 2014-3-27 16:20 編輯


                   F-1 2014 21.5t [email protected] Tire                      133  Keith                                          4957415
                         7   James-p                                     3548897
                     156   Ivan.                                          4146693
                     175   Lucas                                         2002828
                     142   John                                          
                       76   Fei                                              553303
                       73   Alan Chaw                                 6941212
                     163  Jacky Lam                                   
                     103  Fuwing                                        6090353
                     223 Vincent Lau                                 9639403


                  LM-1 P1 Race  13.5t +SCR
   
                      61 s-Ray                                 
                     123  宗c                                             3793286                      
                       38  Nelson                                        3838383
                     142 John                                            
                       17 Timmy                                          8128566
                     166  Yin                                             
                     229 LOLOsam                                      7115997
                     141   KEN                                             

                      97   Chi Pong                                      
dl 發表於 2014-2-19 15:43:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dl 於 2014-2-19 15:52 編輯

Super FF
Danboy    CAR NO.54
AMB 6212521
alanchow03 發表於 2014-2-19 16:29:51 來自手機 | 顯示全部樓層
Oh....冇F1
 樓主| joelo 發表於 2014-2-19 19:09:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joelo 於 2014-3-27 16:22 編輯

  O-YES 有改用[email protected]
trf415msx 發表於 2014-2-20 21:52:02 來自手機 | 顯示全部樓層
Super FF 13.5
trf415msx 發表於 2014-2-20 21:56:08 | 顯示全部樓層
super FF
kenny amb 6377696
電腦仔 amb 8888883
家豪 amb 9838832 ( 未有編車身号碼)
傑amb 3726234
trf415msx 發表於 2014-2-20 21:57:19 | 顯示全部樓層
street king 17.5
电腦仔 amb 8888883
家豪 amb TBA
 樓主| joelo 發表於 2014-2-21 15:05:06 | 顯示全部樓層
trf415msx 發表於 2014-2-20 21:56
super FF
kenny amb 6377696
電腦仔 amb 8888883

thanks
 樓主| joelo 發表於 2014-2-21 15:05:55 | 顯示全部樓層
trf415msx 發表於 2014-2-20 21:57
street king 17.5
电腦仔 amb 8888883
家豪 amb TBA

家豪no 203号Thx
melvin 發表於 2014-2-28 14:11:12 來自手機 | 顯示全部樓層
F1.  Super ff.   Ivan. amb 4146693
melvin 發表於 2014-2-28 16:06:14 來自手機 | 顯示全部樓層
Ivan no. 156
RCwing 發表於 2014-3-2 21:16:42 | 顯示全部樓層
tall man  super ff
tall man street king
RCwing 發表於 2014-3-2 21:20:11 | 顯示全部樓層
chow ho ming--- street king

alex chan -----street king
 樓主| joelo 發表於 2014-3-3 02:09:12 | 顯示全部樓層
RCwing 發表於 2014-3-2 21:16
tall man  super ff
tall man street king

Car no? AMB ?
 樓主| joelo 發表於 2014-3-3 02:09:42 | 顯示全部樓層
RCwing 發表於 2014-3-2 21:20
chow ho ming--- street king

alex chan -----street king

Car no? AMB ?

                               
登錄/註冊後可看大圖

 樓主| joelo 發表於 2014-3-3 15:53:45 | 顯示全部樓層
melvin 發表於 2014-2-28 14:11
F1.  Super ff.   Ivan. amb 4146693

thanks
RCwing 發表於 2014-3-3 18:38:27 | 顯示全部樓層
Super ff ----HARA
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 新玩家註冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|RC EVOLUTION - 遙控工房

GMT+8, 2021-4-13 15:11 , Processed in 0.046595 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

JKNET CDN | © 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表